Vis

Magazin

Baština
0

Kvarantore (Quarantore), katolički običaj molitve i klanjanja koji traje četrdeset sati (naziv potječe od talijanskih…