Pozdrav s Rave

Pozdrav s Rave

Na našem škoju mladi pokušavaju sami skrojiti svoju sudbinu. Iskrcali su se s broda, kupili 100 koza pa ćemo vidjeti što će biti. Uglavnom, uporni su u nakani da ostanu na svom škoju! Pozdrav s Rave, Mala Rava. Foto: Mladen Varenina

Read More