Grad Vis planira revitalizaciju aerodroma na Visu

Grad Vis je objavio javni poziv za iskazivanje interesa operatora zrakoplova za registrirane površine za slijetanje i uzlijetanje

6