SHARE

Nakon postavljanja dva podzemna kontejnera na području Kuta, uoči ove turističke sezone grad Vis je u vozni park (nabavljen je jedan kamion za smeće i elektročistilica) i novih 5 podzemnih kontejnera (jedan je postavljen u naselju Rukavac, a preostala četiri rapoređena su na području Luke i Kuta), uz veliku pomoć Fonda za zaštitu okoliša, uložio oko 2 milijuna kuna.

Istovremeno, saniraju se štete nastale u nedavnim velikim poplavama na području grada, završio je natječaj za sanitarije i recepciju na Kutu, te uskoro slijede i radovi.

01

– “Usmjereni smo na to da što spremnije dočekamo turističku sezonu, koja ove godine počinje dosta ranije, s obzirom da tradicionalno početak sezone vežemo za blagdan Uskrsa, a koji ove godine spada gotovo mjesec dana ranije“, rekao nam je dipl. oecc. Mate Ivčević, direktor Gradine Vis d.o.o.

02

Istovremeno, radi se i na projektu zajedničkog odlagališta otpada za otok Vis, Velington. O tome Ivčević kaže: „Još čekamo na usklađivanje katastra i zemljišnjika, kako bi se riješilo stanje na jednoj spornoj parceli u svrhu formiranja jedinstvene čestice zemljišta, potrebnog za realizaciju ovog projekta. Kad to riješimo, kreće prva faza, dovođenje električne energije i asfaltiranje puta do zajedničkog otočnog odlagališta otpada.“

1

Inače, Gradina Vis d.o.o., trgovačko društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti i pružanje usluga u nautičkom turizmu na području grada Visa osnovano je u kolovozu 2014. godine spajanjem dvije tvrtke u 100%-tnom vlasništvu grada Visa, Gradine d.o.o. (za komunalne djelatnosti, osnovane 1968.) i Issa Adria Nautike (za pružanje usluga u nautičkom turizmu, osnovane 2003.). Osnovne djelatnosti ovog viškog društva su čistoća, groblja, parking, nautika, kino, ribarnica i tržnica.