SHARE

U San Pidro – Californija živi oko pet, šest mijori Komižani sa famijima. Dobi son letrat ulova Pavulota Bjaževića – Pavlića kako sa svojim drugom koji se zove Marcel Ross poziro u brodu posli ribašćine.

Govori mi Pavulo da ve carvene škarpine ca ih ćapoju na parangole i tunju mogu narest i do 20 kili. Parangoli se hitiju na tridesetak metri dubine oko škoja Kataline koji je ol San Pidra daleko oko 25 NM.

a2

Na letratu su Pol Bjažević – Pavlić i Marcel Ross iz San Pidra s lovinum. Škarpine i va bilo riba ca je Marcelo darži u ruku, a zove se Sea bass.

Igor Bjažević – Lula