SHARE

Kao i svakog prvog u mjesecu, tako je i ovog ponedjeljka viški gradonačelnik Ivo Radica, zajedno sa svojim najbližim suradnicima održao medijski ponedjeljak. Tema su bili razvojni projekti Grada Visa, s posebnim osvrtom na viška sela.

Razgovarao: Bogoljub Mitraković