SHARE

Priprema za turističku sezonu traje čitavu godinu. Naročito za male turističke objekte i ruralna gospodarstva koja žele u svoju praksu uvesti ekološku dimenziju održivosti i očuvanja okoliša.

Budući da turisti sve više i više brinu o održivosti i traže smještaj koji je okolišno odgovoran, Udruga Sunce je osmislila program okolišno odgovornog upravljanja malim turističkim objektima – EkoPartner. Time se u Hrvatskoj potiče uvođenje ekološke prakse u objekte što doprinosi društvenoj i ekonomskoj dobrobiti lokalnih zajednica.

Više o programu EkoPartner pročitajte na web stranicama Udruge Sunce.

MOVI SE